Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές


1
Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ ο Νόμος 4409/2016 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις με τις αλλαγές για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Με τον Νόμο αυτό ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η κατάργηση των εξετάσεων.

Ωστόσο, παραμένει σε εκκρεμότητα ένα βασικό αίτημα, το οποίο ετέθη εγκαίρως στον αρμόδιο Υπουργό, αλλά δεν ικανοποιήθηκε, και αυτό είναι η κατάργηση της μεσολάβησης ενός έτους από την κτήση του πτυχίου, για την ένταξη των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι στην Α’ Τάξη, μια υστέρηση η οποία είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι πρόκειται για Μηχανικούς απόφοιτους ενός εκ των δύο ισότιμων τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό).
Η Ένωση θα κινηθεί προς κάθε δυνατή κατεύθυνση, προκειμένου να καταργηθεί αυτή η χρονική υστέρηση και να αποκατασταθεί η ίση αντιμετώπιση, από πλευράς της Πολιτείας, των πτυχιούχων Μηχανικών, όσον αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και να αποφευχθεί ο περιορισμός του ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε προς ΟΛΟΥΣ τους ενδιαφερόμενους συνάδελφους, ότι απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή (Ν. 4409/2016, άρθρο 55, παρ. 1α, χωρίο γγ), αποτελεί το ΠΤΥΧΙΟ τους – ΔΕΝ απαιτείται, σε καμία περίπτωση, η εγγραφή τους στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε.

Το πλήρες κείμενο του Νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου